« Terug17.10.2011

Innovatieve oplossing voor groene energie

De Nederlandse overheid is duidelijk in haar doelstelling: in 2020 moet 14% van de energie op duurzame wijze worden opgewekt. Innovatie is hierbij de kracht. Zonne-energie wordt al op vele manieren ingezet als belangrijke alternatieve energiebron. En ook het gebruik van wind op zee krijgt momenteel veel aandacht. Maar innovatie gaat nog verder.

Wat dacht je van een drijvende solarinstallatie?

De toepassing van zonnepanelen op water kent, naast het opwekken van groene stroom, vele (milieu)voordelen. Het water zal door de zonnepanelen minder snel verdampen. Doordat de temperatuur van het water lager blijft, bevat deze ook meer zuurstof voor planten en dieren. Bovendien zijn de drijvende systemen duurzamer dan de systemen die op het land staan. Er hoeft immers geen land voor te worden vrijgemaakt.

Green deal!

Van der Valk Solar Systems heeft zo'n drijvende solarinstallatie ontwikkeld. Voorgemonteerde units kunnen terplekke op het water worden gekoppeld tot een grootschalig systeem dat wereldwijd toepasbaar is. De constructie beweegt mee met het waterniveau en is bestand tegen zware windstoten.

 

Zowel de financiële als ecologische voordelen maken het drijvende solarsysteem een interessante ontwikkeling in het streven naar een duurzame economie, waarin groene energie en economische groei hand in hand gaan. Een mooie ‘green deal' dus!

Van der Valk Solar Systems BV

Zwartendijk 73
2681 LP MONSTER
The Netherlands

T: +31 (0)174 - 21 22 23
F: +31 (0)174 - 24 27 27
info@valksolarsystems.nl

Valk Solar Systems UK Limited

Innovation House, Discovery Park
Innovation Way
Sandwich CT13 9FF
United Kingdom
T: +44 (0)1304 897658
info@valksolarsystems.co.uk