Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Kies dan één van de onderstaande vragen om antwoord te krijgen:
Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is de energie die uit zonnestraling wordt gewonnen. De zon is de grootste en rijkste energiebron die de mensheid ter beschikking staat. Zelfs op de afstand waarop de aarde om de zon draait (150 miljoen km) levert zij onafgebroken enorme hoeveelheden energie in de vorm van straling. Per dag zo'n 15.000 maal de dagelijkse primaire energiebehoefte van de totale wereldbevolking. In theorie is het mogelijk de wereld van alle gebruikte energie te voorzien met zonnecentrales in woestijnen op een oppervlak ter grootte van Frankrijk.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

In een zonnecollector wordt water door middel van zonlicht verwarmd. In een zonnepaneel (PV-module) wordt het zonlicht rechtstreeks in elektrische stroom omgezet.

Wat betekent PV?

PV is de internationale afkorting voor fotovoltaïsche (Engels: Photo-Voltaic). Hiermee wordt het natuurkundige proces bedoeld waardoor zonlicht via een zonnecel in elektriciteit wordt omgezet.

Wat betekent Wp?
Watt piek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel aan onder standaard testomstandigheden, de zogeheten STC (1.000 W/m2 instraling, 25 °C paneeltemperatuur, lichtspectrum "AM1,5").
Wat betekent kWh?
kWh is de afkorting voor kilowattuur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W.
Hoeveel elektriciteit produceert een paneel?
Dit hangt onder andere af van het type installatie, vast of bewegend, het type zonnecel en de hoeveelheid zonnestraling. Gemiddeld levert 1 kWpiek zonnepanelen die vast zijn opgesteld in Nederland of België jaarlijks ongeveer 850 kilowattuur (kWh) elektriciteit. Een beweegbare, met de zon meebewegende installatie levert aanzienlijk meer. In Nederland is dat circa 25% en in Spanje zelfs 40%.
Hoeveel elektriciteit verbruikt een gemiddeld gezin?
Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh. Voor een vaste installatie zijn dan circa 32m2 aan zonnepanelen nodig. Voor een beweegbare, met de zon meedraaiende installatie, circa 27m2 tot 23m2 zonnepanelen, aanzienlijk minder dus.
Hoe werkt een zonne-installatie?
Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Silicium is een halfgeleidermateriaal en heeft de eigenschap dat als licht er op invalt, elektronen een hogere energie krijgen waardoor er een spanningsverschil ontstaat tussen de twee contacten van de zonnecel. Individuele zonnecellen worden tot zogenaamde zonnepanelen (PV-modulen) aaneengeschakeld, die zonlicht in elektrische spanning omzetten. Deze gelijkstroom wordt vervolgens met behulp van een omvormer in voor het elektriciteitsnet bruikbare wisselstroom veranderd.
Levert mijn installatie ook stroom als de zon niet schijnt?
Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich als diffuus licht. Het kan gebeuren dat op een licht bewolkte dag in mei een hogere opbrengst gemeten wordt dan op een stralend warme augustusdag. Schaduw op zonnepanelen verminderen de opbrengst aanzienlijk, dit moet dus worden voorkomen.
Moeten de modules altijd op het zuiden gericht zijn?
De modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Een kleine afwijking hiervan is geen probleem en geeft slechts een kleine vermogensafname.
Welke soorten zonnecellen bestaan er?
Het overgrote deel van de zonnecellen die momenteel worden gebruikt bestaat uit kristallijn silicium. Monokristallijn silicium wordt als staaf uit een siliciumsmelt getrokken en in dunne schijven gezaagd. De zonnecel bestaat dan uit één mooi kristal. 

Bij polykristallijn silicium wordt silicium vloeibaar in blokken gegoten, die daarna in schijven gezaagd worden. De zonnecel bestaat dan uit vele verschillende kristalletjes. Polykristallijne silicium cellen zijn iets goedkoper maar hebben wel een lager rendement. 

Als op glas of een ander substraatmateriaal een fotovoltaïsch actieve laag wordt afgezet, spreken we van dunnefilmcellen. De rendementen van dunnelaagcellen liggen ver onder die van de kristallijne celtypen maar zijn wel een stuk goedkoper.
Wat is een netgekoppelde zonne-installatie?
Een netgekoppelde zonne-installatie is op het openbare elektriciteitsnet aangesloten. Opgewekt vermogen wordt hierbij aan het net teruggeleverd. Afhankelijk van de netaansluiting moet een apart contract voor terugleveren worden afgesloten.
Wat is een autonome of netonafhankelijke zonne-installatie?
Autonome systemen vindt men op plaatsen waar geen netaansluiting voorhanden is of waar zo'n aansluiting te duur zou zijn gezien de geringe elektriciteitsbehoefte. Enkele voorbeelden zijn lichtboeien op zee, straatlantarens en verlichting van borden.
Wat is de levensduur van een zonnepaneel?
Van een zonnepanelenleverancier mag tenminste een garantie van minstens 20 jaar op de zonnepanelen zelf (niet op de complete zonnepaneelinstallatie) verwacht worden. Sommige leveranciers bieden zelfs een garantie van 25 jaar. Het rendement neemt tijdens de jaren af, maar elke leverancier zal een minimaal rendement garanderen. Zo zijn er leveranciers die garanderen dat de zonnecellen 10 jaar lang 95% procent van het vermogen opleveren en 25 jaar lang 80% van het vermogen opleveren. Men kan dus stellen dat zonnepanelen minstens 25 tot 30 jaar meegaan.
Welk onderhoud is er nodig voor een zonnepaneel?
In principe is het PV-systeem onderhoudsarm. De panelen spoelen zichzelf schoon door de regen (mits geplaatst onder een hoek van minimaal 10 à 15 graden). Eventueel kan men eens per jaar de panelen schoonmaken.
Wat is eigenlijk de energetische terugverdientijd?
Onder energetische terugverdientijd verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Een gemiddelde zonne-installatie heeft een energieterugverdientijd van zo'n 1 tot 4 jaar (afhankelijk van het type zonnecel). Dit is snel als je weet dat de levensduur van een gemiddeld zonnepaneel 30 jaar is.
Wat zijn tracking systemen?
Een manier om te bezuinigen op het gebruik van zonnepanelen is door gebruik te maken van zonvolgsystemen. Deze zorgen ervoor dat de zonnepanelen de gehele dag in de meest ideale stand op de zon gericht blijven. Doordat hierbij veel meer zonlicht kan worden ingevangen, kan ook veel meer elektriciteit worden opgewekt. Daarnaast kan met tracking systemen zonlicht via spiegels geconcentreerd worden op een zonnecel of speciale torens voor het opwekken van elektriciteit.
Wat is de vermindering van CO2-uitstoot?
Door het gebruik van zonnepanelen wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert. Een 1MW solar tracker zorgt in Nederland voor een vermindering aan CO2­uitstoot van 600.000 kg per jaar. Over twintig jaar gerekend is dat 12 kiloton! Ter vergelijking: per jaar stoot een gemiddelde auto 2.400 kilogram CO2 uit en een boom compenseert ongeveer 1,2 kilogram CO2 per jaar. Dat zijn voor die 1MW installatie 10 miljoen bomen wat overeenkomt met 80 hectare bomen in Europa.
Wordt duurzame energie gestimuleerd?
Veel landen voeren een actief beleid op het gebied van duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo heeft de Nederlandse overheid het streven dat in 2020, 20% van de energieproductie in Nederland uit duurzame bronnen afkomstig is. Elk land, soms is dit zelfs regioafhankelijk, heeft zijn eigen stimuleringsmaatregelen voor het bevorderen van duurzame energie. Er zijn investeringsvergoedingen en subsidies voor de opgewekte kWh. In Nederland is hiervoor onder andere de SDE en de EIA regeling.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op

Download de brochure

"We chose Van der Valk mounting systems because of their high quality, easy to assemble products and excellent levels of customer service. Together we have been able to co-operate on some fantastic commercial projects."

Nick Porter - SAS Energy UK

Bekijk alle projecten

Van der Valk Solar Systems BV

Zwartendijk 73
2681 LP MONSTER
The Netherlands

T: +31 (0)174 - 21 22 23
F: +31 (0)174 - 24 27 27
info@valksolarsystems.nl

Valk Solar Systems UK Limited

Innovation House, Discovery Park
Innovation Way
Sandwich CT13 9FF
United Kingdom
T: +44 (0)1304 897658
info@valksolarsystems.co.uk